christelijke meditatie
Handboek christelijke meditatie.
Terwijl in de samenleving vooral veel belangstelling is voor niet-christelijke vormen van meditatie, treedt nu ook de christelijke meditatie meer naar buiten. Deze meditatieve beweging kent ook theologische uitgangspunten die in dit boek vooral worden uitgewerkt vanuit een visie op God als Vader, Zoon en Geest.
Christelijke meditatie.
Christelijke meditatie richt zich op de ontmoeting met God, verbindt zich met Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest. De Leergang Liefdevol ontmoeten verdiept door intensieve begeleiding de eigen innerlijke weg en het proces van de relatie met God.
Christelijke meditatie.
Het aanbod van allerlei oosterse meditatieve vormen is dan groot en verleidelijk. Zijn er dan vormen van Christelijke meditatie die naar Christus leiden? Christelijke meditatie sluit aan bij eem eeuwenoude praktijk van overdenken van de schrift en het overwegen van persoonlijke motieven en gedachten.
Kleine gids voor christelijke meditatie Lex Boot.
Deze kleine gids voor christelijke meditatie bevat geen theoretische verhandelingen, maar houdt het praktisch: mediteren, hoe doe je dat? Dit zeer toegankelijke boekje telt veertien meditaties om zelfstandig of in een groep te doen, en besteedt aandacht aan lectio divina, ignatiaanse meditatie, Taizé en Ionameditatie, mantrameditatie, icoonmeditatie, loopmeditatie en Centering Prayer.
Jos Douma op het spoor van meditatie.
In christelijke meditatie speelt onthechting ook een rol, alleen gaat het daar om een onthechting van het zondige en een zich hechten aan Christus. Bovendien zet christelijk meditatie de gelovige juist altijd weer met beide benen in Gods wereld om daar te leven in de navolging van Christus.
Wat is Christelijke meditatie?
Ware Christelijke meditatie is een actief gedachteproces waarbij we onszelf overgeven aan de studie naar het Woord, erover bidden en aan God vragen om ons begrip te geven door de Geest, die ons belooft heeft om ons de weg te wijzen naar de volle waarheid Johannes 1613.
Kennismaken met christelijke meditatie SKLO.
Hun religieuze leefwijze is inspirerend en daagt je uit om balans te zoeken in de maalstroom van onze dagelijkse activiteiten en prikkels. We oefenen met meditatievormen uit de christelijke kloostertraditie, zoals de meditatie met foucus op een tekst of icoon, maar ook op een klank of een mantra.
Christelijk Spiritueel Centrum.
Dat merk je in je lichaam, of in je gevoelonrustig, depri, ontevreden etc. Er even helemaal uit met een retraite is heerlijk, maar lang niet altijd mogelijk. Ook in het gewone leven kan je die rust en ontspanning pakken. Maak eens tijd voor meditatie, neem met regelmaat een ontspanningsmassage.

Contacteer ons